Secretaresse-opleidingen


LOI Secretaresse (in samenwerking met Schoevers)

LOI Directiesecretaresse (in samenwerking met Schoevers)

LOI Managementassistente (in samenwerking met Schoevers)

LOI Junior Secretaresse

LOI Internationaal Secretaresse

LOI Juridisch secretaresse

LOI Secretaresse Personeelszaken

NHA Secretaresse-opleiding

NHA Directie-assistente

NHA Medisch secretaresse

De opleidingen van ISBW worden mondeling gegeven. De cursussen van NHA, NTI en LOI/Schoevers worden gegeven via afstandsonderwijs (schriftelijk en via internet) met soms praktijkdagen. Studieplan biedt volledige studiepakketten zonder begeleiding.

Een secretaresse is iemand die alles moet kunnen. Je hebt niet alleen veel verschillende werkzaamheden, je doet die ook nog eens allemaal door elkaar. Je bent bijvoorbeeld met het uitwerken van notulen bezig. De telefoon gaat en dan komt er ook nog een klant binnen met een vraag. Je chef, collega's, klanten: ze willen steeds van alles van je. Dat is afwisselend, maar soms ook moeilijk. Iedereen wil immers het liefst als eerste geholpen worden en dat is natuurlijk onmogelijk. Je moet dus bepalen (en kunnen motiveren!) welke mensen voorrang hebben en welke opdrachten je als eerste doet.

Als iets verkeerd loopt, vraagt je leidinggevende of jij dat wilt oplossen. Je leidinggevende moet echt op je kunnen rekenen. Niet iedereen kan haar of hem zomaar spreken. Als secretaresse ben je als het ware een poortwachter. Jij schat in welke gegevens belangrijk zijn voor je baas. Daarom moet je heel goed weten wat er speelt in het bedrijf waar je werkt.

Het organiseren van een evenementen is vaak ook een taak van een secretaresse of managementassistent. Daar komt veel bij kijken en er lopen ook nogal eens zaken verkeerd. Jij zorgt er dan voor dat het weer in orde komt en dat er geen grote problemen ontstaan. Als secretaresse neem je het management-team veel werk uit handen. Je doet veel regelwerk. Plannen en organiseren, afspraken maken, in de gaten houden dat zaken goed worden geregeld door anderen.

NHA ||